Konu Başlıkları

Hepatotoksisite: Epidemiyoloji ve risk etkisi

Hepatotoksisitenin patofizyolojisi

Karaciğer rejenerasyon yolakları ve mekanizmaları

Hepatotoksisitenin hayvan ve hücre kültürü modelleri

Kronik karaciğer hastalığında ilaca bağlı karaciğer hasarı

Bitkisel ve diyet takviyesi kaynaklı karaciğer hasarı

Kanser ilaçlarının neden olduğu karaciğer hasarı mekanizması ve önlenmesi

Mantar toksisitesi

Klinik prezentasyon ve ayırıcı tanı

Laboratuvar çalışması ve görüntüleme karaciğer biyopsisi

Karaciğer histopatolojisi: Toksik hepatitte patoloğun rolü

Hepatotoksisite ve NAFLD

İmmünosupresif tedavi ile ilişkili hepatit B virüs reaktivasyonu

Sistemik enfeksiyonlarda karaciğer

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri

Akut Karaciğer yetmezliği

Karaciğer nakli

Kahve ve karaciğer

Hepatoprotektif ilaçlar

Otoimmün karaciğer hastalıklarına klinik bir yaklaşım

Hepatit B ve Delta

Wilson hastalığı

Gaucher hastalığı